เรียนรู้วิธีคิด 'พลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาส'

บทสัมภาษณ์คุณกฤชวัฒน์ วรวาณิช กรรมการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.คอมเซเว่น

HUAMAK CAMPUS

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd., 
Hua Mak, Bangkok 
Thailand
10240